« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: veřejně přístupná účelová komunikace - parkovací záliv u ul. Slibná v MČ Praha - Štěrboh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: veřejně přístupná účelová komunikace - parkovací záliv u ul. Slibná v MČ Praha - Štěrboh
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15_VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P 1 5 58886/202 1 i Č I : 031 54/2022/0 D/MBu VYŘIZUJE: Ing.Bureš Vyvěšeno dne: Sejmuta dne: //•ZZzzZ Pořadové číslo: Počet listů: TEL.: 281 003 604 FAX: 281 003 611 E-MAIL: buresm@prahal 5.cz DATUM: 19.01.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zahajuje dnešním dnem řízení o návrhu opatření obecné povahy,a předkládá návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,spočívající v osazení svislého dopravního značení IP13b (Parkoviště s parkovacím kotoučem - s textem: 2x ),2 ks dodatkových tabulek E13 (1.se symbolem č.211 a textem: POUZE DOBÍJENÍ AC max.7,5 h,a 2.se symbolem č.211 a textem: POUZE DOBÍJENÍ DC max.1,5 h) a 2x VDZ V15 se symbolem č.406 (Dobíječi stanice elektromobilů),na veřejně přístupné účelové komunikaci - parkovacím zálivu u ul.Slibná v MČ Pra ha- Štěrbo holý dle přiložené situace dopravního značení,která j e nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy,z důvodu vytvoření dobíječi stanice pro 2 voz...

Načteno

edesky.cz/d/5123313

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz