« Najít podobné dokumenty

Obec Tržek - Usnesení zastupitelstva č. 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tržek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Stránka 1 ze 3
<br> Zasedání ZO Tržek č.: 1/2022
<br> 19.1.2022
Přítomni: M.Králová,I.Daťková,J.Šafránek,J.Šimer,P.Prokop,M.Krýda <,>
<br> M.Škraňková
<br> Omluveni:
<br> Ověřovatel: J.Šafránek,J.Šimer <,>
<br> Zapisovatel: M.Králová
<br> Program:
<br>
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
<br> 1) Kupní smlouva – prodej bytové jednotky č.51/4 v bytovém domě čp.51 v obci a k.ú <.>
Tržek,rezervační smlouva na prodej bytové jednotky č.51/4
<br> 2) Kupní smlouva na prodej bytové jednotky č.51/2 v bytovém domě čp.51 v obci a
k.ú.Tržek
<br> 3) Rozpočtové opatření č.6/2021
<br> 4) Založení Společenství vlastníků jednotek domu č.p.51 Tržek u Litomyšle,Stanovy
společenství
<br> 5) Nakládání se splaškovými odpadními vodami – informace občanům o možnosti
řešení decentralizovaným systémem soustavou domovních čistíren odpadních vod
<br> 6) Cenová nabídka pro obec Tržek: znak obce a vlajka
<br> 7) Žádost o jednorázový příspěvek - Farní charita Litomyšl
<br> 8) Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 v obci
<br> 9) Různé:
<br> a) Žádost o finanční dar Sdruženi na ochranu ohrožených dětí,z.s <.>
<br> b) Prodej bytů v č.p.51 v obci a k.ú.Tržek: Zahájení 2.kola nabídek
<br>
<br> Usnesení
<br>
1.a) Kupní smlouva
<br> Starostka obce informuje zastupitele o průběhu výběrového řízení na prodej bytů v bytovém
<br> domě čp.51 v obci Tržek.Dle Pravidel podmínek prodeje schválených zastupitelstvem obce
<br> Tržek dne 1.12.2021,usnesením č.9/2021 byly stávajícím nájemcům rozeslány nabídkové
<br> listy <.>
<br> Nájemci bytu č.51/4 – manželé xxxx xxxxx,nar.xx.xx.xxxx a xxxx xxxxx,nar.xx.xx.xxxx <,>
<br> oba trvale bytem Tržek 51,PSČ 570 01,vyjádřili písemný zájem o koupi
<br> - Bytové jednotky č.51/4 včetně spoluvlastnického podílu na společné části věci ve výši
<br> 187/1000 vzhledem k celku,tedy spoluvlastnického podílu na stavební parcele č.58/1,jejíž
<br> součástí je dům čp.51,stavební parcele č.58/2,jejíž součástí je stavba bez čp/če,pozemkové
<br> parcele č.362 a pozemkové parcele č.97/2...

Načteno

edesky.cz/d/5120102


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tržek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz