« Najít podobné dokumenty

Obec Tržek - Oznámení o zahájení 2. kola prodeje bytů v bytovém domě č.p. 51 Tržek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tržek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
PRODEJ BYTŮ V BYTOVÉM DOMĚ ČP.51 V OBCI A K.Ú.TRŽEK
<br> ZAHÁJENÍ 2.KOLA NABÍDEK
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Tržek dne 19.1.2021 usnesením č.1/2022 rozhodlo o zahájení 2.kola
<br> prodeje bytů v bytovém domě čp.51 v Tržku.Do druhého kola prodeje bytů budou nabízeny
<br> dosud neprodané či nerezervované byty z domu čp.51 v obci Tržek,a to byt č.51/1 a č.51/3 <.>
<br> Vzhledem k absenci nájemního vztahu u bytu č.51/1 a u bytu č.51/3 vedeno morálními aspekty
<br> věci,rozhodlo zastupitelstvo obce o úpravě podmínek druhého kola prodeje bytů schválených
<br> dne 1.12.2021,usnesením č.09/2021,takto:
<br> Nabízíme k odkupu tyto bytové jednotky:
<br>
<br> a) Bytová jednotka č.51/1 Kupní cena: 609 830,-Kč
b) Bytová jednotka č.51/3 Kupní cena: 603 731,-Kč
<br>
<br>
<br> Termín prohlídky bytové jednotky č.51/3 bude zájemcům sdělen na telefonním čísle
<br> obce 602 660 194,případně osobně v úředních hodinách obecního úřadu <.>
<br> Termín prohlídky bytové jednotky č.51/1 bude dne 26.1.2022 od 18:00 hodin,případně
<br> v jiném termínu po vzájemné dohodě na telefonním čísle obce 602 660 194 <.>
<br> Obec zveřejní výzvu k podání nabídek k odkupu dosud neprodaných bytů v obci obvyklým
<br> způsobem včetně vyvěšení na úřední desce a na elektronické úřední desce <.>
<br> Lhůta pro podání nabídek k odkupu bytových jednotek činí třicet dnů od zveřejnění
<br> nabídky,tedy do 21.2.2022 <.>
<br>
<br> A.Podmínky prodeje:
<br> Při výběru nabyvatele bytu obec zohlední splnění těchto podmínek:
<br> a) u bytu č.51/3 zřízení věcného břemene doživotního užívání pro paní xxxxx
<br> xxxxx,nar.xx.xx.xxxx,spočívající v doživotním užívání bytu č.51/3 v domě
<br> čp.51 v obci a katastrální území Tržek
<br> b) u bytu č.51/1 uspokojení vlastní bytové potřeby kupujícího a současně
<br> c) u bytu č.51/3 i č.51/1 zájemce je osoba s trvalým pobytem v obci Tržek k datu
<br> vyvěšení Záměru obce prodat bytovou jednotku na úřední desce,tedy k datu
<br> 2.12.2021,nebo zájemce je osoba blízká osobě s trvalý...

Načteno

edesky.cz/d/5121636

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tržek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz