« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení krizového plánování v odboru bezpečnosti PER-83961/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vedoucí oddělení krizového plánování v odboru bezpečnosti PER-83961/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 11.ledna 2022,v souladu s § 7 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení pro jmenování do funkce
<br> vedoucího úředníka / vedoucí úřednice
<br>
<br> vedoucí oddělení krizového plánování
<br> v odboru bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3380)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení krizového plánování
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
<br> (24.770 Kč až 36.470 Kč podle započitatelné praxe),příplatek za vedení (1830 Kč až 7.290 Kč) <,>
<br> osobní příplatek po zkušební době (do výše 18.230 Kč),mimořádné odměny podle dosažených
<br> pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • zajišťování připravenosti hlavního města Prahy na řešení mimořádných událostí a krizových
situací včetně případné koordinace činnosti Bezpečnostní rady hlavního města Prahy
<br> • koordinace a odpovědnost za komplexní zajišťování činností v oblasti krizového plánování
<br> • zajišťování spolupráce se složkami IZS a dalšími organizacemi zajišťujícími oblast
krizového plánování
<br> • zajišťování zpracování materiálů pro jednání XXX a Zastupitelstva hl.města Prahy a Výboru
zastupitelstva hl.města Prahy pro bezpečnost
<br> • zajišťování vedení správních řízení v kompetenci oddělení
<br> • zajišťování podkladů pro webovou aplikaci krizového řízení
<br> • příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek
<br>
<br> Předpoklady pro jmenování vedoucí úřednice/vedoucího úředníka podle § 4 zákona o
<br> úřednících
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan ...

Načteno

edesky.cz/d/5109900

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz