« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Schválený rozpočet vlastního hl. m. Prahy na r. 2022, finančních vztahů k městským částem, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze st. rozpočtu městským částem a střednědobý výhled rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do r. 2027 ROZ-83959/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet vlastního hl. m. Prahy na r. 2022, finančních vztahů k městským částem, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze st. rozpočtu městským částem a střednědobý výhled rozpočtu vlastního hl.m. Prahy do r. 2027 ROZ-83959/2022
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 32/1
ze dne 16.12.2021
<br> k návrhu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022,finančních vztahů hl.m.Prahy k
městským částem hl.m.Prahy na rok 2022,rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze
<br> státního rozpočtu na rok 2022 městským částem hl.m.Prahy a střednědobého výhledu
rozpočtu vlastního hl.m.Prahy do roku 2027
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
<br> 1.zmocnění Rady HMP k provádění rozpočtových opatření ve smyslu usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.15/25 ze dne 19.3.2020
<br> 2.že případné meziroční převody nevyčerpaných finančních prostředků vlastního hl.m <.>
Prahy z roku 2021 budou řešeny v průběhu I.čtvrtletí 2022 prostřednictvím úpravy
rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 s tím,že finanční krytí těchto převodů
bude představovat záloha na přebytek hospodaření roku 2021
<br> I I.k o n s t a t u j e,ž e
<br> v oblasti návrhu běžných výdajů rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 na
Pražskou integrovanou dopravu nejsou veškeré ekonomické dopady pandemické
koronavirové krize promítnuty v plné míře jejich aktuálních odhadů a k jejich
dofinancování tak bude v případě potřeby docházet na základě průběžného
vyhodnocování vždy do 2 měsíců po skončení I <.>,II.a III.čtvrtletí roku 2022
<br> I I I.s c h v a l u j e
<br> 1.návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 dle přílohy č.1
tohoto usnesení
<br> 2.návrh rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 dle přílohy č.2a až č.2e tohoto
usnesení
<br> s objemem příjmů ve výši 82.938.825,60 tis.Kč
<br> s objemem výdajů ve výši 90.599.167,60 tis.Kč
<br> s plánovaným schodkem ve výši 7.660.342,00 tis.Kč
<br> který je kryt třídou 8 - financování s objemy běžných výdajů ve výši 70.918.177,00
tis.Kč,z toho je finanční vztah k městským částem hl.m.Prahy ve výši 6.155.551,60
tis.Kč a kapitálových výdajů ve výši 19.680.990...

Načteno

edesky.cz/d/5109897

Meta

Rozpočet   EIA   Územní plánování   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz