« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-83964/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-83964/2022
se sídlem Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze
<br> Hlavní město Praha „ Mariánské nám.2,Praha 1,IC: 00064581,D1C:CZ00064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> OZNAMUJE
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění mobilní stánek,lavička,okrasná zeleň
<br> Číslojednací Budoucínájemce Období Výměra Lokalita MČ IČO Parcelníč.kat.území m2
<br> „
<br> “53331253 232722?šžš%"igťožl"m a 23323533? „„
<br> „Haag/054 ÍÍnÉŠiÍĚsÍÍz'ŽŠíŠŽTÍvooo 1.24-31.12.2022 1,2 oníggšýz'šám' 7 026426048 2290/2 Holešovice
<br> 3:13:23? ZŽÁÉŽJĚÍOZŽÍZ'ZŠLÉÉMO 2 “233233“ 7 “6426048
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění:12.01.2022 Poslední den zveřejnění: 27.01,;2022
<br> TECHĚKA š'RÁVAlí
<br> hl,m.PRAHY.n' <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> Obchodní oddělení

Načteno

edesky.cz/d/5109893


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz