« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout parkovací místa: parc. č. 1864/129 v obci Praha, k.ú. Kamýk TSK-83965/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout parkovací místa: parc. č. 1864/129 v obci Praha, k.ú. Kamýk TSK-83965/2022
Mat_22_3345_021_3
<br>
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br>
<br> Pronájem parkovacích míst
<br> Číslo smlouvy Číslo stání RZ vozidla
doba
<br> pronájmu
Parkoviště
<br> Předmět
pronájmu
<br> Parcelní
číslo
<br> Katastrální
území
<br> 1/22/4563/249 202 3AV 8888 neurčitá Rytířova
Pronájem
parkovacího místa 1864/129 Kamýk
<br> 1/22/4563/250 187 1AC 9327 neurčitá Rytířova
Pronájem
parkovacího místa 1864/129 Kamýk
<br> 1/22/4563/251 144 2AR 2124 neurčitá Rytířova
Pronájem
parkovacího místa 1864/129 Kamýk
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději
<br> do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení komerčních parkovišť a P+R
<br> telefon: 257 015 815
<br> První den zveřejnění: 12.01.2022
<br> Poslední den zveřejnění: 27.01.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
………………………………………
<br> Otisk razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/5109892


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz