« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout parkovací místa: parc. č. 599 v obci Praha, k.ú. Bohnice, parc. č. 151/304 v obci Praha, k.ú. Stodůlky , parc. č. 1273/20, 1273/57 v obci Praha, k. ú. Vokovice, parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice, TSK-83968/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout parkovací místa: parc. č. 599 v obci Praha, k.ú. Bohnice, parc. č. 151/304 v obci Praha, k.ú. Stodůlky , parc. č. 1273/20, 1273/57 v obci Praha, k. ú. Vokovice, parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice, TSK-83968/2022
Mat_22_3345_020_1
<br>
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br>
<br> Pronájem parkovacích míst
<br> Číslo smlouvy Číslo stání RZ vozidla
doba
<br> pronájmu
Parkoviště
<br> Předmět
pronájmu
<br> Parcelní číslo
Katastrální
<br> území
<br> 1/22/4563/254 90 9AB 7374 neurčitá Podhajská pole
Pronájem
parkovacího místa 599 Bohnice
<br> 1/22/4563/255 39 7AA 5496 neurčitá Fantova
Pronájem
parkovacího místa 151/304 Stodůlky
<br> 1/22/4563/256 136 LJ 41-PUZ neurčitá Tobrucká
Pronájem
parkovacího místa 1273/20,1273/57 Vokovice
<br> 1/22/4563/257 12-H 4AK 5519 neurčitá Pešlova
Pronájem
parkovacího místa 261 Vysočany
<br> 1/22/4563/259 132 - 3pp 8AI 3316 neurčitá GKL
Pronájem
parkovacího místa 2137/12 Holešovice
<br>
<br>
<br>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději
<br> do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení komerčních parkovišť a P+R
<br> telefon: 257 015 815
<br> První den zveřejnění: 12.01.2022
<br> Poslední den zveřejnění: 27.01.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
………………………………………
<br> Otisk razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/5109890


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz