« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Jana Želivského - trakce PKD-84016/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jana Želivského - trakce PKD-84016/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGMRÁT M llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPHOZSZT
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> CENTRAL GROUP a.s <.>
<br> Na Strži 1702/65
<br> 140 00 Praha 4
<br> IC: 24227757
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXX/XXXX/OX/Lj Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 2108611/2021PKD 10.01.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 20.12.2021 a po projednání ze dne 20.12.2021 s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <.>
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c),odst.5 á š 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zelivského
<br> spočívající vumístění přenosného dopravního značení,zařízení na místní komunikaci !.třídy Jana Želivského,ve správním obvodu Praha 3 - k.ú.Žižkov,z důvodu provádění stavebních prací — přeložka trakčního vedení — 2.etapa vtermínu od 01.02.2022 do 28.02.2022.Během akce dojde kuzavírce pravého jízdního pruhu před a za Basilejským náměstím ve směru na Ohradu,v opačném směru dojde kuzavírce pravého jízdního pruhu před Basilejským náměstím.Tyto stavební práce si vyžádají zábory ačástečnou uzavírku jízdních pruhů dotčené pozemní komunikace v souladu s dopravně inženýrským opatřením tvořícím přílohu s...

Načteno

edesky.cz/d/5109862

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz