« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Strakonická PKD-84009/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Strakonická PKD-84009/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAcsTw MĚsM 1111111111IIIIIllllllllll111111111111111111
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPHQJ75W
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> outdoor akzent s.r.o.Na strži 2097/63 14000 Praha 4
<br> IČ: 00545911
<br> Vyřizuj e/tel.: XXXX XXXXXXX,Mgr.Č.j.: XXXXXXXXX
<br> MHMP-45055/ZOZZ/O4/Jv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum:
<br> S-lVIHMP 2137983/2021PKD 11.1.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a & 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Strakonická,podané dne 29.12.2021,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.c),odst.5 a š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Strakonická
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Strakonická v rozsahu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 10.1.2022,č.j.: KRPA-l4706-1/ČJ-2022-OOOODŽ,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní znač...

Načteno

edesky.cz/d/5109855

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz