« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vrchlického PKD-84008/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchlického PKD-84008/2022
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAMMAAT MMA I111111111111111111Illll1111111111111
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPHQIQG1
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> Zakládání Group a.s.Thámova 181/20 18600 Praha 8
<br> IČ: 61858013
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> XXXX J avašov,Mgr.Č.j.: 236004325 MHMP-44594/2022/O4/Jv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 499/2022PKD 11.1.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
<br>.komunikacích“) a podle ust.5 171 á 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na
<br> základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vrchlického,podané dne 3.1.2022,a po projednání spříslušným orgánem Policie CR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.0),odst.5 á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vrchlického
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Vrchlického v rozsahu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 11.1.2022,č.j.: KRPA-l5076-1/ČJ-2022—0000DŽ,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno n...

Načteno

edesky.cz/d/5109854

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz