« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Sokolovská PKD-84005/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sokolovská PKD-84005/2022
PRA HA PRA GUE
<br> PRA GA PRA G
<br> 1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGIsTRÁT MĚSTA PRAHY lllllllllllllllllIlllllllllllllllllIllllIlllllll1111111111111 Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPHQEQCC Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> Trigema Projekt Fragment sro <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Bucharova XXXX/XX
<br> XXXXX Praha X
<br> IC: 04293959
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXXXXX XXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MI—IMP-XXXXX/XXXX/OX/Lj Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 2078322/2021PKD 12.01.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 14.12.2021,(doplněnou dne 1101222) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-314901-1/ČJ-2021—0000DŽ ze dne
<br> 26.11.2021 vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v dočasném umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy Sokolovká v úseku od křižovatky Sokolovská X Za Invalidovnou směr do Karlína (pravý jízdní pruh),správní obvod Praha 8,k.ú.Karlín,z důvodu vyznačení záboru pro vybudování dočasného staveništního vjezdu vrámci stavby „Rezidence Fragment Rohanské Nábřeží“ v termínu 01.02.2022 — 01.12.2022 a následné vyznačení staveništního vjezdu v místě nového připojení vtermínu 01.02.2022 — 01.12...

Načteno

edesky.cz/d/5109852

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz