« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 7.12.2020 Práce z domova (pdf, 187kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7.12.2020 Práce z domova (pdf, 187kB)
Kancelář minis tra obrany
Ministerstvo obrany,Tychonova 1,Praha 6 – Hradčany,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk
<br>
<br>
<br> Praha 7.prosince 2020
<br> Čj.MO 349711/2020-8694
<br> Sp.zn.SpMO 51939/2020-8694
<br>
<br>
<br>
<br> Poskytnutí informací podle § 14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím,ve znění zákona č.61/2006 Sb <.>
<br>
<br> Ministerstvo obrany obdrželo dne 20.listopadu 2020 žádost o poskytnutí informací,kolik
<br> zaměstnanců působí v rámci Ministerstva obrany ke dni podání žádosti a jak vysoký počet
<br> zaměstnanců Ministerstva obrany (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje
<br> z domova <.>
<br>
<br> Žadatelce byly poskytnuty tyto informace:
<br>
<br> Ke dni 25.listopadu 2020 působilo v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu celkem 996
<br> zaměstnanců v pracovním poměru a služebním poměru státního zaměstnance <.>
<br>
<br> Ke dni 25.listopadu 2020 bylo uzavřeno za Ministerstvo obrany jako služební úřad celkem 818
<br> dohod o výkonu práce/služby z jiného místa (109 dohod o výkonu práce z jiného místa,709 dohod
<br> o výkonu služby z jiného místa).Uzavřené dohody o výkonu práce/služby z jiného místa lze
<br> rozdělit do 3 typů:
<br>
<br> a) Dohoda o výkonu práce/služby z jiného místa - zaměstnanec/státní zaměstnanec vykonává
<br> práci/službu pouze z jiného místa než je místo výkonu práce/služby <.>
<br> b) Dohoda o částečném výkonu práce/služby z jiného místa – zaměstnanec/státní zaměstnanec
<br> vykonává práci/službu částečně z místa výkonu práce/služby a částečně z jiného místa.(Zpravidla
<br> se jedná o případ použití tzv.„krátkého“ či „dlouhého“ týdne či zkrácení pracovní doby/služební
<br> doby v místě výkonu práce/služby v jednotlivých dnech týdne z důvodu střídání směn) <.>
<br> c) Dohoda o výkonu práce/služby z jiného místa (tzv.rámcová) – zaměstnanec/státní zaměstnanec
<br> vykonává práci/službu z místa výkonu služby/práce v přesně stanoveném počtu pracovních dní
<br> v měsíc...

Načteno

edesky.cz/d/5109828

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz