« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 2.9.2018Stížnost proti postupu vojenského poskytovatele zdravotních služeb (pdf, 286kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2.9.2018Stížnost proti postupu vojenského poskytovatele zdravotních služeb (pdf, 286kB)
1
<br>
<br> Stížnost proti postupu vojenského poskytovatele zdravotních služeb
<br> Podání stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních
<br> služeb a s nimi souvisejících činností (déle „stížnost“) je upraveno především zákonem
<br> č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,ve znění
<br> pozdějších předpisů,jako dvoustupňový proces,takto:
<br> 1.Stížnost podává stěžovatel u poskytovatele zdravotních služeb,proti kterému směřuje <.>
<br> Postup pro vyřizování stížností poskytovatelem zdravotních služeb ve formě lůžkové
<br> a jednodenní péče je zveřejněn na jeho internetových stránkách <.>
<br> 2.V případě,kdy stěžovatel nesouhlasí,nebo není spokojený s vyřízením své stížnosti
<br> poskytovatelem zdravotních služeb,může podat stížnost správnímu orgánu,který
<br> poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb <.>
<br>
<br> Ministerstvo obrany je zřizovatelem a udělilo oprávnění k poskytování zdravotních
<br> služeb následujícím poskytovatelům zdravotních služeb:
<br>  Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
<br>  Vojenská nemocnice Olomouc
<br>  Vojenská nemocnice Brno
<br>  Ústav leteckého zdravotnictví Praha
<br>  Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
<br>
<br> Stížnost proti postupu poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb
<br> a činnostech souvisejících řeší:
<br> odbor řízení organizací sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany
<br> Tychonova 1,160 01 Praha 6
<br> ID datové schránky: x2d4xnx
<br>
<br> Posouzení stížnosti:
<br> Písemná stížnost je posouzena z hlediska oprávněnosti osoby stěžovatele k podání takové
<br> stížnosti a z hlediska obsahového <.>
<br> Stěžovatel je Ministerstvem obrany písemně informován o přijetí stížnosti.V případě,kdy
<br> z textu stížnosti nelze dovodit,zda je podaná oprávněnou osobou,je stěžovatel poučen
<br> o požadavcích stanovených § 93 odst.1 zákona č.372/2011 Sb...

Načteno

edesky.cz/d/5109835

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz