« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 19.10.2020Akviziční proces (pdf, 217kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19.10.2020Akviziční proces (pdf, 217kB)
Kancelář minis tra obrany
Ministerstvo obrany,Tychonova 1,Praha 6 – Hradčany,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk
<br>
<br>
<br> Praha 19.října 2020
<br> Čj.MO 302620/2020-8694
<br> Sp.zn.SpMO 46249/2020-8694
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poskytnutí informací podle § 14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím,ve znění zákona č.61/2006 Sb <.>
<br>
<br> Ministerstvo obrany obdrželo dne 2.října 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací o akvizičním
<br> procesu,podanou dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> K otázce 1.- 5.uvádíme <.>
<br> Pořizování majetku a služeb je v rezortu MO upraveno vnitřními předpisy,konkrétně rozkazem
<br> ministra obrany (RMO) č.55/2017 Věstníku MO,o úplatném nabývání majetku,služeb
<br> a stavebních prací v rezortu Ministerstva obrany a dále normativním výnosem (NVMO) č.60/2017
<br> Věstníku MO,o jednotném postupu při úplatném nabývání majetku,služeb a stavebních prací
<br> v rezortu Ministerstva obrany.V těchto vnitřních předpisech jsou definovány povinnosti <,>
<br> odpovědnosti,termíny a další potřebné informace k nastavení procesu pořizování majetku a služeb
<br> ve smyslu zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) <.>
<br>
<br> Okruh informací,jenž je Ministerstvo povinno zveřejňovat na svých webových stránkách,je
<br> stanoven obecně závaznými právními předpisy.Informace o „podobě akvizičního procesu a jeho
<br> etapách“ mezi takto určené informace nepatří <.>
<br>
<br> Výše uvedené vnitřní předpisy pojem „etapa akvizičního procesu“ neznají a XXX fakticky s etapami
<br> či jednotlivými fázemi postupu při úplatném nabývání majetku,služeb a stavebních prací nepracují <.>
<br> Vnitřní předpis ukládá v rámci akvizičního procesu povinnost zpracovávat dokumenty obsahující
<br> záznamy o veškerých úkonech a rozhodnutích,spojených s veřejnou zakázkou <.>
<br>
<br> Mimo jiné se v rámci akvizičního procesu zpr...

Načteno

edesky.cz/d/5109811

Meta

Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz