« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 14.7.2020Pořizování dlouhodobého majetku decentrálním způsobem (pdf, 151kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

14.7.2020Pořizování dlouhodobého majetku decentrálním způsobem (pdf, 151kB)
Kancelář minis tra obrany
Ministerstvo obrany,Tychonova 1,Praha 6 – Hradčany,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk
<br>
<br>
<br> Praha 14.července 2020
<br> Čj.MO 205067/2020-8694
<br> Sp.zn.SpMO 33875/2020-8694
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poskytnutí informací podle § 14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím,ve znění zákona č.61/2006 Sb <.>
<br>
<br> Ministerstvo obrany obdrželo dne 29.června 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací vztahujících
<br> se k pořizování dlouhodobého majetku decentrálním způsobem,podanou dle zákona
<br> č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Níže poskytujeme informace a upřesnění k pořizování dlouhodobého majetku decentrálním
<br> způsobem v souladu s postupy stanovenými Metodickým pokynem k pořízení dlouhodobého
<br> majetku decentrální způsobem vedeného pod sp.zn.SpMO 6093-23/2018-8201 ze dne 3.září 2018 <.>
<br>
<br> S účinností Metodického pokynu k pořízení dlouhodobého majetku decentrální způsobem (dále jen
<br> „MP“) je nákladovým střediskům (dále jen „NS“) umožněno decentrální pořizování dlouhodobého
<br> majetku dle podmínek definovaných v ustanovení čl.2 odst.1 písm.b) tohoto MP,přičemž vždy
<br> dochází k individuálnímu posuzování požadavku na úrovni majetkového hospodáře a akvizičního
<br> pracoviště.Současně tento MP stanovuje postup přípravy a schválení položky plánu,přičemž
<br> pořízení dlouhodobého majetku decentrálním způsobem z hlediska přípravy zadávací dokumentace
<br> a realizace výběrového řízení je téměř totožné s pořizováním v oblasti běžných výdajů.V současné
<br> době nejsou žádné poznatky,které by nutně musely směřovat k úpravě ustanovení schváleného MP <.>
<br> Vyhodnocení a kontrola probíhají průběžně v rámci individuálního posuzování návrhů na změnu
<br> realizátora u dané položky akvizičního plánu dodávek <.>
<br>
<br> Prvotní proškolení k dané problematice bylo realizováno v rámci pravidelné porady s vedoucími
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5109781

Meta

Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz