« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 6.5.2020Vojenská publikace (pdf, 142kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6.5.2020Vojenská publikace (pdf, 142kB)
Kancelář minis tra obrany
Ministerstvo obrany,Tychonova 1,Praha 6 – Hradčany,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk
<br>
<br>
<br> Praha 16.března 2020
<br> Čj.MO 85018/2020-8694
<br> Sp.zn.SpMO 17128/2019-8694
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poskytnutí informací podle § 14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím,ve znění zákona č.61/2006 Sb <.>
<br>
<br> Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 5.března 2020 žádost o poskytnutí
<br> informací vztahujících se k vydání publikace Stráž na Hradě pražském,podanou podle zákona
<br> č.106/1999 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
Žadateli byly sděleny následující informace <.>
<br>
<br> Ad 1 <.>
<br> Výroba publikace Stráž na hradě pražském byla realizována na základě písemné objednávky ke
<br> smlouvě č.100800123,jejímž předmětem bylo zhotovovat polygrafické produkty pro Českou
<br> republiku-ministerstvo,jako zadavatele veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení podle § 27
<br> zákona č.137/2006 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek.Zadávací řízení bylo ukončeno výběrem
<br> nejvhodnější nabídky uchazeče Tiskárny Havlíčkův Brod a.s <.>,se sídlem Husova 1881,58001
<br> Havlíčkův Brod,IČ 46504796 (dále jen „zhotovitel“).Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena
<br> dne16.listopadu 2010,podle které byl zhotovitel povinen zhotovovat polygrafické produkty za
<br> cenu stanovenou v ceníku produktů,který byl součástí smlouvy,na základě vystavených písemných
<br> objednávek,a to ode dne účinnosti smlouvy do 31.prosince 2013 <.>
<br>
<br> Ad 2 <.>
<br> Vydání publikace Stráž na hradě pražském v české a anglické verzi projednala vydavatelská rada
<br> ministerstva na svém zasedání dne 14.prosince 2012 v rámci projednávání požadavků jednotlivých
<br> složek rezortu ministerstva navržených do Plánu vydavatelské,nakladatelské a produkční činnosti
<br> na rok 2013.Publikaci doporučila zařadit do plánu.Byla hlavním reprezentativním a zároveň
<br> prezentačním produktem pro Hradní strá...

Načteno

edesky.cz/d/5109747

Meta

Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz