« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 23.7.2020vnitřní předpis v47_11 s přílohami (pdf, 359kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23.7.2020vnitřní předpis v47_11 s přílohami (pdf, 359kB)
47
<br>
<br> NORMATIVNÍ VÝNOS
<br> MINISTERSTVA OBRANY
<br>
<br> ze dne 11.srpna 2011
<br>
<br> Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany
<br>
<br>
<br> K zabezpečení jednotného postupu při zavádění vojenského materiálu
1)
<br> do užívání
<br> v rezortu Ministerstva obrany (dále jen „zavádění vojenského materiálu“)
<br> s t a n o v u j i :
<br>
<br>
ČÁST PRVNÍ
<br> VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
<br>
<br> Čl.1
<br> Vymezení základních pojmů
<br>
<br> Pro účely tohoto výnosu se rozumí:
<br> a) uživatelem – vedoucí zaměstnanec,který je odpovědný za zpracování specifikace
<br> (souhrnné specifikace) veřejné zakázky
2)
<br> nebo takticko-technických požadavků na řešení
<br> projektu experimentálního vývoje a inovací
3)
<br> (dále jen „projekt vývoje“);
<br> b) zaváděním vojenského materiálu – proces posouzení a ověření shody vlastností
<br> vojenského materiálu s požadavky Ministerstva obrany stanovenými ve smlouvě s jeho
<br> dodavatelem,a to formou zkoušek,kterými se prokazuje,že požadavky byly splněny;
<br> c) takticko-technickými požadavky – soubor taktických a technických požadavků
<br> na projekt vývoje uvedený v příloze 1,který se po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory
<br> experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
4)
<br> stává nedílnou součástí smlouvy <,>
<br> která se uzavírá k provedení veřejné zakázky;
<br> d) zkušební organizací – rezortní nebo mimorezortní akreditovaná zkušebna (zkušební
<br> laboratoř),která zabezpečuje technická měření a zjišťuje,ověřuje nebo prokazuje vlastnosti
<br> vojenského materiálu při stanovených zkouškách
5)
<br> ;
<br> e) manažerem projektu:
<br> 1) osoba,kterou pověřil vedoucí organizačního celku rezortu Ministerstva obrany
6)
<br>
<br> (dále jen „organizační celek“) ke koordinaci nabývání a zavádění vojenského materiálu <,>
<br> 2) ředitel CP (Capability Package),který zabezpečuje realizaci souboru opatření
<br> k zajištění obranyschopnosti <.>
7)
<br>
<br>
1)
<br> § 2 zákona č.219/1999...

Načteno

edesky.cz/d/5109738

Meta

Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz