« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 17.1.2020VZ - Přilba ochranná balistická 2017 (pdf, 138kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17.1.2020VZ - Přilba ochranná balistická 2017 (pdf, 138kB)
Kancelář minis tra obrany
Ministerstvo obrany,Tychonova 1,Praha 6 – Hradčany,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk
<br>
<br>
<br> Praha 17.ledna 2020
<br> Čj.MO 17034/2020-8694
<br> Sp.zn.SpMO 55958/2019-8694
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poskytnutí informací podle § 14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím,ve znění zákona č.61/2006 Sb <.>
<br>
<br> Ministerstvo obrany obdrželo dne 23.prosince 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací k veřejné
<br> zakázce „Přilba ochranná balistická 2017“ (dále jen „VZ“),kterou Ministerstvo obrany (dále jen
<br> „zadavatel“) zadávalo v užším řízení podle § 58 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných
<br> zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),jež bylo uveřejněno ve Věstníku
<br> veřejných zakázek pod ev.č.747196 <.>
<br>
<br> Požádal jste o poskytnutí následujících informací:
<br> 1.„Bylo společnosti STV GROUP a.s.odesláno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v rámci
Veřejné zakázky? Byla uzavřena se společností STV GROUP a.s.smlouva na dodávku Přilby
ochranné balistické 2017?
<br> 2.V případě,že byla uzavřena se společností STV GROUP a.s.smlouva na dodávku Přilby
ochranné balistické 2017,z jakého důvodu je v registru smluv zveřejněna smlouva uzavřené
se společností ARGUN s.r.o.?
<br> 3.Pokud byla uzavřena smlouva na dodávku Přilby ochranné balistické 2017 se společností STV
GROUP a.s <.>,byla tato smlouva ukončena? Pokud ano,kým,kdy a z jakého důvodu?
<br> 4.Pokud byla ukončena smlouva na dodávku Přilby ochranné balistické 2017 se společností STV
GROUP a.s <.>,na základě čeho/z jakých důvodů byla uzavřena smlouva na dodávku Přilby
ochranné balistické 2017 se společností ARGUN,s.r.o.?
<br> 5.Pokud byla společnost ARGUN,s.r.o.vybrána jako nejvhodnější nabídka,bylo oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky oznámeno i ostatním účastníkům Veřejné zakázky?“
<br>
<br> K Vašim dotazům sdělujeme:
<br> Ad.1.až 4 <.>
<br> Dne 7.května 2018 byla na předmětnou veřejnou zakázku uzavře...

Načteno

edesky.cz/d/5109730

Meta

Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz