« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - Majetek VOP CZ, s.p.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Majetek VOP CZ, s.p.
Kancelář mini s tra Ministerstvo obrany,Tychonova 1,Praha 6 – Dejvice,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk Praha 17.října 2016 Čj.1447-5/2016-7542KM KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o.Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha datová schránka ekihymg Poskytnutí informací podle § 14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění zákona č.61/2006 Sb.Ministerstvo obrany obdrželo dne 22.září 2016 žádost společnosti KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o <.>,podanou podle zákona č.106/1999 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,o poskytnutí informací vztahujících se k „privatizaci“ majetku státního podniku VOP CZ,s.p.(dále jen „žádost“).K předmětné věci uvádíme,že prodej státního majetku v lokalitě Šternberk,se kterým hospodařil státní podnik VOP CZ s.p.(dále jen „státní podnik“) ve smyslu zákona č.77/1997 Sb <.>,o státním podniku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“),byl předmětem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu č.12/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ,s.p <.>,dříve VOP-026 Šternberk,s.p.V materiálech z této kontroly lze též dohledat informace,které jsou předmětem žádosti.K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující informace.K bodu a) a b) žádosti Z důvodů výrazného propadu vytíženosti a potřebě restrukturalizovat a zefektivnit činnost státního podniku,rozhodl jeho ředitel v roce 2011 zadat zpracování Srovnávací analýzy potenciálu lokalit Šternberk a Šenov.Analýza zmapovala přednosti a nedostatky obou provozů se závěrem,že vhodnějším areálem k zachování provozu je areál v Šenově u Nového Jičína.Dozorčí rada státního podniku na svém 64.zasedání dne 20.září 2011 projednala předložený materiál srovnávací analýzy a hlasováním rozhodla provoz v lokalitě Šternberk ukončit a opravy armádní techniky přesunout do Šenova u Nového Jičína.Ředitel státního podniku předložil na Ministerstvo obrany dne 12.března 2012 Návrh ŘP na transformaci VOP-026 Šternberk.Jedním z opatření byl prodej nemo...

Načteno

edesky.cz/d/5109692

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz