« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 24.11.2016Vnitřní předpisy - příloha 1 (pdf, 487kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24.11.2016Vnitřní předpisy - příloha 1 (pdf, 487kB)
M I N I S T E R S T V O O B R A N Y
<br>
Všeob-P-37
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ VOZIDEL
V REZORTU MINISTERSTVA OBRANY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PRAHA 2009
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
M I N I S T E R S T V O O B R A N Y
<br>
<br> Schvaluji <.>
Ministr obrany
XXXXXX XXXXXX
<br> Praha XX.července XXXX
<br>
<br>
PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ VOZIDEL
V REZORTU MINISTERSTVA OBRANY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PRAHA 2009
<br>
<br> Všeob-P-37
<br> Tento předpis obsahuje doplňky:
<br> 1.<.>.……………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.……….<.> …………
<br> 2.……………………………….…………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.……………….<.>.……
<br> 3.…………………………………….<.> ……….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.……………………….<.> ……
<br> 2
<br>
<br> 3
<br> Ú V O D
<br> Tento předpis stanovuje základní pravidla používání vozidel v rezortu
Ministerstva obrany se zřetelem k bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích i mimo ně a v návaznosti na právní předpisy,které
rozpracovává a konkretizuje.Stanoví-li právní normy pro používání
vozidel ozbrojených sil České republiky (ČR) výjimky,předpis výjimky
upřesňuje a současně určuje i další podmínky používání vozidel v rezortu
Ministerstva obrany <.>
<br> Předpis je určen pro vedoucí zaměstnance a jejich odborné orgány <,>
kteří plánují a zabezpečují provoz vozidel a odbornou přípravu řidičů <,>
a pro ostatní osoby,které používají vozidla nebo se podílejí na zajišťování
bezpečnosti provozu.V dílčích ustanoveních tohoto předpisu jsou uvedeny
případné odlišnosti používání vozidel jednotlivými organizačními celky
rezortu Ministerstva obrany <.>
<br> Předpis byl ve smyslu obecně platné právní úpravy projednán
s příslušnými odborovými organizacemi a nabývá účinnosti dnem
1.října 2009; týmž dnem pozbývají platnosti předpis Pravidla provozu
vojenských vozidel (neutajovaný,evid.zn.Všeob-P-37) vydaný v roce
1994,předpis Silniční přeprava nebezpečných nákladů (neutajovaný,evid <.>
zn.Dop...

Načteno

edesky.cz/d/5109684

Meta

EIA   Dopravní informace   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz