« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 24.11.2016Vnitřní předpisy - příloha 2 (pdf, 2021kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24.11.2016Vnitřní předpisy - příloha 2 (pdf, 2021kB)
GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
__________________________________________________________________________
<br> Č.j.: 6272-2/2006/DP-3042 Výtisk číslo:
<br> Počet listů: 35
<br> Přílohy neutajované: 10/29
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SMĚRNICE
<br>
PRO POUŽÍVÁNÍ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY
AČR V MÍRU
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PRAHA 2006
<br>
<br>
<br> GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
__________________________________________________________________________
<br> Č.j.: 6272-2/2006/DP-3042 Výtisk číslo:
<br> Počet listů: 35
<br> Přílohy neutajované: 10/29
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SMĚRNICE
<br>
PRO POUŽÍVÁNÍ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY
AČR V MÍRU
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PRAHA 2006
<br> 2
<br>
<br> Ú V O D
<br>
Směrnice obsahuje základní ustanovení pro používání pozemní vojenské techniky
<br> AČR v míru.Stanovuje zásady používání a údržby,zásady použití techniky v krizových
<br> stavech,systém plánování,řízení a vyhodnocování provozu,akviziční proces zabezpečení
<br> údržby.Dále jsou uvedeny zásady používání vojenského vozidla,zajišťování technických
<br> prohlídek a měření emisí vojenských vozidel a jejich pojištění,zásady organizace provozu <,>
<br> údržby a oprav vozidel v zahraničních misích <.>
<br> Přílohou směrnice jsou vzory provozní a výkazové dokumentace a přehled
<br> meziúdržbových a meziopravních norem vybrané pozemní vojenské techniky AČR <.>
<br> Směrnice je určena pro řídící orgány a příslušníky logistiky všech stupňů Armády
<br> České republiky,kteří řídí provoz pozemní vojenské techniky AČR v míru <.>
<br> Směrnice vychází svým obsahem ze současně platných vojenských předpisů,směrnic <,>
<br> rozkazů,nařízení a vnitřních normativních aktů Ministerstva obrany České republiky <.>
<br> Při zrušení v textu uváděných organizačních součástí AČR přebírají jejich působnosti
<br> právní nástupci <.>
<br> Směrnice nabývá účinnosti dnem sch...

Načteno

edesky.cz/d/5109683

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz