« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 20.10.2016Příloha - Zásady k jednotnému postupu ministerstva při výkonu zakladatelské funkce (pdf, 697kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20.10.2016Příloha - Zásady k jednotnému postupu ministerstva při výkonu zakladatelské funkce (pdf, 697kB)
MINISTERSTVO OBRANY ČR
<br> Čj.327-1/2013-2697 V Praze dne; ! _f července 2013 Výtisk: 1 Počet listů: 19 Neutajované přílohy: 10/14
<br> % /) f (
<br> " Genet ' sekretář inisterstva obrany.Jan VYL! A,FCCE,CFA
<br> Schvaluji:
<br> Zásady k jednotnému postupu ministerstva při výkonu zakladatelské funkce Obsah: 1.Úvodní ustanovení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 2.Struktura státních podniků.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 3.Informační povinnost a změny zakládací listiny.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 4.Nakládání s majetkem státu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7 5.Zásady odměňování členů dozorčích rad státních podniků.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10 6.Zásady pro stanovení pracovních a mzdových podmínek ředitelů státních podniků.<.>.11 7.Vznik,rozdělení,splynutí státních podniků a jejich zrušení,změna právní formy státních podniků.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.14 8.Státní podniky v konkurzu a likvidaci,podmínky výkonu činnosti likvidátora a odměna likvidátora.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.17 9.Závěrečná ustanovení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/5109674

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz