« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - Smlouvy k právním IS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouvy k právním IS
Kancelář minis tra
Ministerstvo obrany,Tychonova 1,Praha 6 – Dejvice,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk
<br>
<br>
<br> Praha 8.září 2016
<br> Čj.1310-4/2016-7542KM
<br> Přílohy: 4
<br>
<br>
<br> Transparency International – Česká republika,o.p.s <.>
<br> Sokolovská 260/143
<br> 180 00 Praha 8
<br> datová schránka 8vzj3s2
<br>
<br>
<br> Poskytnutí informací podle § 14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím,ve znění zákona č.61/2006 Sb <.>
<br>
<br> Ministerstvo obrany obdrželo dne 25.srpna 2016 žádost společnosti Transparency International –
<br> Česká republika,o.p.s <.>,podanou podle zákona č.106/1999 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o poskytnutí informací vztahujících se k zadávání veřejných zakázek na poskytování právních
<br> informačních systémů <.>
<br>
<br> K položeným otázkám uvedeným v žádosti sdělujeme následující informace <.>
<br>
<br> K bodu 1 <.>
<br> Česká republika-Ministerstvo obrany uzavřelo jako poslední tyto dvě smlouvy:
<br> - smlouvu č.155310452; kopie smlouvy je dostupná na e-tržišti TENDERMARKET pod ID
<br> veřejné zakázky T004/15V/00043283;
<br> - smlouvu č.135300364; kopie smlouvy je dostupná na e-tržišti TENDERMARKET pod ID
<br> veřejné zakázky T004/13V/00019104 (obě smlouvy viz příloha) <.>
<br>
<br> K bodu 2 <.>
<br> a) V obou výše uvedených případech předcházelo uzavření smluv zadávací řízení realizované
<br> prostřednictvím e-tržiště TENDERMARKET.Veškerá související dokumentace ke stažení tamtéž
<br> (viz ID veřejných zakázek) <.>
<br>
<br> b) Požadavky zaměstnanců,kteří využívají právní informační systémy,vzešly z pracovních jednání
<br> za účasti pověřených zástupců Sekce právní MO,provozovatele rezortních informačních systémů <,>
<br> zadavatele a dalších vybraných specialistů/právníků představujících reprezentativní vzorek a
<br> zastupující složky Ministerstva obrany se specifickou agendou a potřebou právní podpory <.>
<br>
<br> K bodu 3 <.>
<br> V případě obou uzavřených smlu...

Načteno

edesky.cz/d/5109669

Meta

Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz