« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - Pořizování majetku a služeb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pořizování majetku a služeb
Kancelář minis tra Ministerstvo obrany,Tychonova 1,Praha 6 – Dejvice,PSČ 160 01,datová schránka hjyaavk Praha 18.srpna 2016 Čj.1144-12/2016-7542KM KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o.Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha datová schránka ekihymg Poskytnutí informací podle § 14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění zákona č.61/2006 Sb.Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 22.července 2016 žádost společnosti KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o <.>,podanou podle zákona č.106/1999 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,o poskytnutí informací vztahujících se k zadávání veřejných zakázek s využitím výjimky ze zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) podle § 18 odst.1 písm.b) a e) nebo formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 21 odst.1 písm.d) zákona.K položeným otázkám uvedeným v žádosti sdělujeme následující informace.Ad1) Každá veřejná zakázka je svým způsobem jedinečná a ministerstvo při stanovení způsobu jejího zadání vychází jak ze specifik pořizované komodity,tak podmínek stanovených zákonem pro jednotlivé druhy zadávacích řízení nebo použití výjimky podle § 18 zákona.Tato jedinečnost veřejné zakázky proto znemožňuje předem stanovit kritéria nebo pravidla pro její zadání.V případě zadání veřejné zakázky s použitím § 18 odst.1 písm.b) zákona,ministerstvo při vyhodnocování splnění podmínky v podobě ochrany podstatných bezpečnostních zájmů České republiky posuzuje,zda její předmět je v souladu se strategickými a koncepčními materiály,např.s Dlouhodobým výhledem pro obranu 2030 a Koncepcí výstavby AČR 2025.Dále posuzuje naplnění ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,ve znění zákona č.300/2000 Sb.a zákona č.222/1999 Sb <.>,o zajišťování obrany České republiky,a to např.kdy Česká republika čelí reálnému nebezpečí ohrožení své územní celistvosti,jakož i ohrožení svých občanů a dalších osob,ale i majetku nacházejícího se na jejím územ...

Načteno

edesky.cz/d/5109660

Meta

Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz