« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - Pokuta UOHS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pokuta UOHS
Kancelář minis tra
Ministerstvo obrany,Tychonova 1,Praha 6 – Dejvice,PSČ 160 01 <,>
<br> datová schránka hjyaavk
<br>
<br>
<br>
Praha 20.května 2016
<br> Čj.742-4/2015-7542KM
<br>
<br>
<br>
<br> Právo ve veřejném zájmu,z.s <.>
<br> Chalupkova 1367
<br> 149 00 Praha 11
<br> Datová schránka e8c2u3h
<br> XXXXX XXXXX
<br> předseda
<br>
<br>
<br> Poskytnutí informací podle § 14 odst.5 písm.d) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
<br> přístupu k informacím,ve znění zákona č.61/2006 Sb <.>
<br>
<br>
<br> Ministerstvo obrany obdrželo dne 5.května 2016 žádost společnosti Právo ve veřejném
<br> zájmu,z.s <.>,IČ 03853462,podanou podle zákona č.106/1999 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,o poskytnutí informací vztahujících se k pokutě,kterou uložil Úřad pro ochranu
<br> hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) Ministerstvu obrany,jako zadavateli veřejné zakázky
<br> S104/14 Stravování u VZ 4218 Štěpánov (dále jen „veřejná zakázka“) za spáchání deliktů při
<br> jejím zadávání <.>
<br>
<br> K žádosti sdělujeme následující informace <.>
<br>
<br> Rozhodnutím Úřadu č.j.ÚHOS-S104/2014/VZ-12804/2014/420/KCh ze dne 17.června 2014
<br> byla zadavateli (Česká republika – Ministerstvo obrany) uložena pokuta ve výši 150 000 Kč
<br> za spáchání správních deliktů při zadávání veřejné zakázky <.>
<br>
<br> Proti tomuto rozhodnutí nepodalo Ministerstvo obrany odvolání a částku ve výši 150 000 Kč
<br> (dále jen „pokuta“) uhradilo dne 18.srpna 2014 <.>
<br>
<br> K objasňování možné škody na majetku státu v důsledku uhrazení pokuty odvodem do
<br> státního rozpočtu byla věcně příslušným náměstkem ministra obrany pro obranné akvizice
<br> zřízena rezortní komise.Komise posoudila možný vznik škody na majetku státu a v souladu
<br> s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 18.června 2015,spis.zn.7 As 95/2015-49
<br> a po posouzení všech okolností daného případu dospěla k závěru,že odvodem pokuty do
<br> státního rozpočtu,nedošlo k majetkové újmě vyjádřitelné v penězích,která spočívá ve
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5109631

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz