« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo obrany - 4.3.2016Spisový řád - příloha (pdf, 660kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4.3.2016Spisový řád - příloha (pdf, 660kB)
11
<br>
ROZKAZ
MINISTRA OBRANY
<br>
ze dne 10.února 2010
<br> ve znění RMO č.42/2010 Věstníku (1.změna)
ve znění RMO č.17/2013 Věstníku (2.novela)
<br> ve znění RMO č.121/2013 Věstníku (3.novela)
ve znění RMO č.94/2015 Věstníku (4.novela)
<br>
Spisový řád rezortu Ministerstva obrany
<br>
<br>
Na základě § 66 odst.1 zákona č.499/2004 Sb <.>,o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,s t a n o v u j i :
<br>
Čl.l
<br> Vydání spisového řádu
<br> V příloze 1 vydávám Spisový řád rezortu Ministerstva obrany (dále jen „spisový řád“) <,>
<br> jehož součástí je spisový a skartační plán1) (příloha 2) <.>
<br> Čl.2
<br> Předmět a rozsah úpravy
<br> 1.Spisový řád stanovuje základní zásady:
a) pro přijímání,evidování,rozdělování,oběh,vyřizování,vyhotovení,podepisování <,>
<br> odesílání,ukládání a vyřazování dokumentů v analogové a digitální podobě ve skartačním
řízení (dále jen „manipulace“) a pro kontrolu těchto činností při výkonu spisové služby;
<br> b) pro skartační řízení a pro výběr archiválií a archivní péči o ně v rezortu Ministerstva
obrany <.>
<br>
2.Stanovené zásady spisového řádu jsou platné také při zabezpečování mobilizační
<br> pohotovosti,při uvádění Ministerstva obrany do vyšších stupňů bojové pohotovosti,při
uvádění vojenských útvarů,vojenských zařízení,vojenských záchranných útvarů
a organizačních útvarů Ministerstva obrany do bojové připravenosti a pro manipulaci
s dokumenty při vojenském výcviku <.>
<br>
3.Spisovým řádem se řídí zaměstnanci1a),kteří se seznamují a manipulují s dokumenty <.>
<br> Spisovým řádem se neřídí Vojenské zpravodajství <.>
<br> 4.Oběh dokumentů v analogové a digitální podobě u organizačních celků rezortu
<br> Ministerstva obrany je upraven v příloze 3 <.>
<br> Čl.3
<br>
1.Vedoucí zaměstnanci přímo podřízení ministrovi obrany zabezpečí:
a) ve své podřízenosti včasné seznámení s ustanoveními spisového řádu a jejich důsledné
<br> dodržování;
b) zřízení úložen v souladu s čl.42 odst.2 spiso...

Načteno

edesky.cz/d/5109599

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz