« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP PÚP - vedení NN na MK č. 9c, ul. Průmyslová, Boskovice - Josef Pernica ELEKTRO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace DIO - Boskovice Průmyslová kab.NN.pdf
A15
<br>
<br> B20a30
A15
<br>
<br> B20a
30
<br> ul <.>
P
<br> rů
my
<br> slo
vá
<br> p.č.2929/247
<br> p.č.2929/237
<br> p.č.2929/196
<br> A22
<br> E13
STAVBOU
<br> PROCHÁZÍTE
<br> A22
<br> E13
<br> STAVBOU PROCHÁZÍTE
<br> Zájmová oblast
<br> K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,II.vydání
Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř.1
<br> VYPRACOVAL:
<br> KONTROLOVAL:
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXX
NÁZEV AKCE:
<br> SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> ČÍSLO PŘÍLOHY:
<br> 01/2022
<br> NÁZEV PŘÍLOHY:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
OBSAH:
<br> 2xA4
<br> 002/2022
<br> 1
<br> Boskovice,Průmyslová,kab.NN
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP
<br> PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SOUHLASÍME S PDZ a ZUK <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> DoZBos s.r.o <.>
XXXXXXX XXXXXX XX
XXX XX Boskovice
Tel.: XXX 660 675
<br> E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz
<br> LEGENDA
<br> P6STOP TRVALÉ SVISLÉDOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP
DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
TRVALÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> SOUHLASÍME S PDZ a ZUK <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> NOVĚ REALIZOVANÁ PŘÍPOJKA
· V MÍSTĚ VOZOVKY PROTLAKEM
· V ZELENÉM PÁSU VÝKOPEM,KTERÝ BUDE
<br> ZABEZPEČEN OPLOCENÍM
<br>
Listy a pohledy
A3
<br>
2022-01-12T15:30:38+0000
Not specified
XXXXXXXX XXXXX Mgr <.>,Vedoucí odboru DOP
2022-DMBO809-OOP PÚP - vedení NN na MK č. 9c ul. Průmyslová Boskovice - Josef Pernica ELEKTRO.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou <,>
dodejkou
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 799/2022 DOP
DMBO 809/2022/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
12.01.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm <.>
c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci č.9c,ulice Průmyslová
ve městě Boskovice
<br>
takto:
na místní komunikaci (dále jen „MK“) č.9c,ulice Průmyslová ve městě Boskovice – bude realizovaná
přechodná úprava provozu podle projektové dokumentace s názvem „BOSKOVICE,PRŮMYSLOVÁ <,>
KABEL NN“,vypracované společností DoZBos s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice <,>
IČO XXXXXXXX,která byla projednaná s DI Blansko a je nedíln...

Načteno

edesky.cz/d/5109572

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz