« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
<br> Vývěšano dne: Sejmuto dnu;
<br> foty
Pořadové Poé«i listů:
<br> P R A H A ’
<br> PRA G A
PRA :(S
<br> Správa služeb
hlavního místa Prahy
<br> Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň
<br> Pan
XXXX XXXXX
nar.: HHMXXXX
Vajdova XXXX/XX
XXX 00 Praha 15
<br> n
<br> č.j.Datum
18.10.2021
<br> ID Vyřizuje / telefon
SSHMP 16628/2021 5060 Hylská/ 222 027 519
<br> Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
(§ 19d odst.2 zákona ě.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČ 70889660,Kundratka 19,Praha 8 <,>
(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vám <,>
jakožto provozovateli vozidla tovární značky Renault,RZ: 3AJ8082,které bylo dne 14.října 2021
odstraněno na základě ustanovení § 19d odst.2 zákona z veřejně přístupné pozemní komunikace
NN1566 - parkoviště,před objektem Boloňská č.p.604/27,Praha 15
a odstaveno na odstavném parkovišti SSHMP ulice VLužích - Písnice (viz www.sshmp.cz) oznamuje <,>
že si jej můžete vyzvednout Nonstop,tel.: 770 158 603,770 158 604,pro vyzvednutí vozidla je třeba
předložit na parkovišti platný doklad totožnosti a platný doklad prokazující oprávnění vozidlo vyzvednout
(osvědčení o registraci vozidla),příp.zmocnění provozovatele (plnou moc) nebo klíče od vozidla <.>
<br> Tímto Vás vyzýváme k vyzvednutí předmětného silničního vozidla z parkoviště a zaplacení pohledávky
za odtah a střežení vozidla na parkovišti.Nebude-li pohledávka uhrazena,bude vymáhána prostřednictvím
příslušného soudu.Výše ceny za odtah a střežení vozidla na parkovišti je stanovena nařízení
hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,které je přílohou usnesení Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013 <,>
a činí:
<br> Odtah vozidla 1900,- Kč
Služby parkoviště (parkovné) za 1.den (den odtahu) až 3.den 250,- Kč
Služby parkoviště (parkovné) za 4.a každý další í započatý den až
do 180.dne ode dne ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz