« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o možnosti vyzvednout odstaněné vozidlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti vyzvednout odstaněné vozidlo
S ráva služeb VE STEJNÉ LHÚTĚ 111311110 města Prahy VWĚŠENO 1 ELEKI'RONIGKY www.praha15.cz Kundratka 1951/19 180 00 Praha 8 - Libeň,„ „,<.> uaao nemam onen 1911311111115 PŠ“ Vyvěšeno dne: Sjmuto dna: : XXXXXX XXXXXX - nar.: _XXXX Vodičkova XX/XXX ÍŽŽÍ.ál/ /6.1% 11000 NovéMěsto Pořadové čislo.Počet listů: ; Č.j.ID 3228 Vyřizúe / telefon Datum SSHMP 18247 l2021 Číslo POV 682802 Hylská/ 222027519 15.11.2021.Oznámení o možnosíi vyzvednout odstraněné vozidlo Vážený pane,Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19,Praha 8,ICO: 70889660 v zastoupení vlasmíka komunikace 111.m.Prahy na záldadě zřizovací listiny Vám,jakožto nabyvatoli vozidla (na základě Kupní smlouvy ze dne 21.02.2017),tov.zn.Rover,dle lustrace RZ: 38L5434,které bylo dne 30.srpna 2021 odstraněno na základě ustanovení & l9d odst.2 zákona č.19/ 1997 Sb.o poZemníoh komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,z veřejně přístupné pozemní komunikace Na Košiku,před objektem č.1).429/36,Praha 15 a odstaveno na parkovišti na adrese Radlická - Jinonice,(viz.MMM) oznamuje,že si jej můžete vyzvednout v pracovních dnech od 8:00 -— 15:00 hod.Pro vyzvednutí vozidla je třeba předložit na parkovišti platný doklad totožnosti.Dostaví-li se pro vozidlo jiná osoba,musí se prokázat také i dokladem prokazujícím oprávnění vozidlo vyzvednout (osvědčení o registraci vozidla),příp.zmocnění provozovatele (plnou moc) & klíče od vozidla.Pokud nejste vlastníkem předmětného vozidla dovoluji si požádat o sdělení kontaktních údajů nového provozovatele/vlasním a rovněž o zaslání dokumentu změny vlastníka dokládajícího (napřf převodní smlouvy).Pokud vlastníkem vozidla jste,ale nemáte o jeho vyzvednutí záj em,dovoluji si požádat o zaslání přiloženého souhlasu prostřednictvím datové schránky nebo opatřeného kvaliňkovaným elektronickým podpisem emailem nebo prostřednictvím pošty nejlépe s ověřeným podpisem.Informace ke zpracování osobních údajů a potřebné poučení o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evr...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz