« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
<br> Vyváno dne: Sejmuto dne:
<br> / Ar/
Pořadová člalo: / Počet listů:
<br> •PRA-
PRA
P S a'
<br> •PRA
<br> HA
GUI:
GA
G
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 -Libeň
<br> Pan/paní
XXXX XXXXXXXXX
nar.:BIHXXXX
Boloňská XXX/X
XXX XX Praha 15 ■
<br> Datum
22.11.2021
<br> Č.j.ID Vyřizuje / telefon
SSHMP 18806/2021 6622 Rogozinský/ 222 027 518
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
(§ 1 9d odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka
č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace
hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení § 1.9d odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární
značky ŠKODA,RZ: 3AM6728,VIN: TMBJG41U512438351,odstaveného na veřejně přístupné
pozemní komunikaci Praha 15,Přeštická 1097/2
v rozporu s ustanovením § 19 odst 2 písm,h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců
nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno
na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické
prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod <,>
pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude
odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno
vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jeho provozovatele <.>
Výše nákladů je určena nařízením hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,(které je přílohou usnesení
Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013) a č...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz