« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
Únnu trezorem čAsu PRAHA 15
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy JÁŽ.W4 „Z,/_ wall
<br> ' Kundratka 1951/19 Patentová alum: Počet listů:
130 00 Praha s - Libeň Jez,4
<br> Pan/paní
ALEXANDRU—IONUT ANDRAS
nar.: _1990
Štúrova 1701/55
142 00 Praha 4
<br> <.>
<br> Č.j.1D Vyřizuje / telefon Datum
SSHMP 18885/2021 6688 Rogozínský/ 222 027 518 25.11.2021
<br> Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
(5 1% odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratice
č.p.19,Praha.8,(dále jen „SSI-IMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace
hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení 5 19:1 odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární
značky XXXXX XXXXX RZ: IUXXXXX,VIN: TMBPHXXYXXXXXXXXX,odstaveného na veřejně přístupné
pozemní komunikaci Praha 15,Vejdova 1034/11
v rozporu s ustanovením š 19 odst.2 písm.h) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců
nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno
na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické
prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod <,>
pro který nesmí.být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích <.>
<br> Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude
odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,bude odstraněno
vlastníkem komunikace a odstaveno na odtahovém parkovišti SSI-IMP na náklady jeho provozovatele <.>
Výše nákladů je určena nařízením hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,(které je přílohou usnesení
Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013) a činí:
<br> Odtah vozidla 1900,-
<.>.: Kč
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz