« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK II. třídy Plk. Mráze a MK III. třídy Pod stanicí v MČ Praha 15, k.ú. Hostivař

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK II. třídy Plk. Mráze a MK III. třídy Pod stanicí v MČ Praha 15, k.ú. Hostivař
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Vyvěšeno dne: O.Sejmuto dne: Pořadové Počet VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: ČJ.; VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: SZ ÚMČ PI 5 55570/2021 55570/202 1/OD/MBu Ing.Bureš 281 003 604 281 003 611 buresm@prah a 1 5.cz 09.12.2021DATUM: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),věznění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb,hl.m,Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zahajuje dnešním dnem,na základě návrhu SVJ Lyžařská 895-898,IČ: 284 39 091,řízení o návrhu opatření obecné povahy,a předkládá návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,spočívající v osazení svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích - II.třídy Plk.Mráze a MK III.třídy Pod stanicí v MČ Praha 15,k.ů.Hostivař,dle přiložené situace dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy,jedná se o vybodování přechodů pro chodce v ulicích Plk.Mráze a Pod stanicí a další úpravy DZ související s úpravou prostupnosti zastávkového uzlu Nádraží Hostivař,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci: a) K navrhované změně místní úpravy provozu se písemně vyjádř...

Načteno

edesky.cz/d/5109519

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz