« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK III. třídy Hostivařská v MČ Praha 15, k.ú. Hostivař

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK III. třídy Hostivařská v MČ Praha 15, k.ú. Hostivař
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 5 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15_ Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Pořadové Počet listů: VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: SZ ÚMČ P15 60077/2021 60077/202 1/OD/MBu Ing.Bureš 281 003 604 FAX: 281003 611 buresm@praha 1 5.czE-MAIL: 15.12.2021DATUM: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),věznění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zahajuje dnešním dnem,na základě návrhu SVJ Lyžařská 895-898,IČ: 284 39 091,řízení o návrhu opatření obecné povahy,a předkládá návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,spočívající v odstranění dodatkové tabulky E13 (PO - PA 7 -11 hod.) u svislého dopravního značení B28 (Zákaz zastavení) umístěném na místní komunikaci III.třídy Hostivařská v MČ Praha 15,k.ú.Hostivař,a další úpravy svislých DZ B28 v předmětné ulici,dle přiložené situace dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy,z důvodu zamezení parkování při krajnici MK Hostivařská v místech,kde parkující vozidla zabraňují bezpečnému průjezdu obojsměmou ulicí a zároveň umožnění stání vozidel v její jednosměr...

Načteno

edesky.cz/d/5109518

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz