« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Archmédova, k.ú. Petrovice. Milánská, k.ú. Horní Měcholupy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Archmédova, k.ú. Petrovice. Milánská, k.ú. Horní Měcholupy
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Od bor dopravy VÁŠ DOPIS ZN.: SPlSOVA ZNAČKA: 00495/202210D/MKa [— _jČJ-= 01455f2022/OD/MKa ÚŘAD užsrsxé čAsn PRAHA 15 VYŘIZUJE: M.Kamenová ě! _ _ TEL.: 201 003 668 W“ “"“ “"““ 591mm“ “"*“ FAX: 281 003 611 E-MAIL: marie.kamenova© - praha15.cz 4% % M - ! M Pot-dové č i lo: Počet listů:,y- DATUM: 10.1.2022 & VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s 5 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 4.1.2022,a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie pod č.j.KRPA-247165-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 20.9.2021,č.j.KRPA-247165-3/ČJ- 2021 -0000DŽ ze dne 20.9.2021,č.j.KRPA-247165-4/ČJ-2021-OOOODZ ze dne 20.9.2021,č.j.KRPA- 247165-9/ČJ-2021-OODODŽ ze dne 22.9.2021 vydává podle 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a 0 změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve správním obvodu Prahy 15,Praha 10 - Petrovice,Praha 10 - Horní Měcholupy a Praha 10 - Hostivař opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle potvrzené a odsouhlaseně situace dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: dle situace komunikace: Archimédova,k.ú.Petrovice,Praha 10 zastávka BUS MHD Poliklinika Petrovice,směr Horní Měcholupy termín: 24.1.2022 —6.2.2022 Milánská,k....

Načteno

edesky.cz/d/5109515

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz