« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3507/Nad přehradou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3507/Nad přehradou
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 ' Odbor dopravy vÁš DOPIS ZN.: SPISOVA ZNAČKA: sz UMČ P15 60687/2021 | úŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI pRAHA 15 —-| ČJ.: UMČ P15 01478/2022/0D/MHa.VYŘIZUJE: Mgr.Hanzelková vyvěšeno W= Selmu“ “"B- TEL.: 281 003 602 FAX: 281 003 611 E-MAIL: monikahanzelková©prahalícz žá.40 10,3! ff.% % DS: nkybvp5 Pořadové číslo: POČBŘ “W= DATUM: 11.01.2022 44 J _j VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozděj ších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s 5 171 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 20.12.2021,a po písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA-l0290-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 06.01.2022 vydává podle _8,77 odst.1 písm.0),odst.5 a 5 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MC Praha 15,k.ú.Horní Měcholupy opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku + lAV 2568,V10f,šikmé stání (š = 2,50 m,(1 = 4,70 m) komunikace: NN3507/Nad přehradou účel: vyhrazené parkoviště pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P termín: 15.02.2022 - 14.02.2024 Podmínky pro realizaci: a) Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s přiloženou s...

Načteno

edesky.cz/d/5109514

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz