« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
Správa služeb _1 hlavního města Prahy Kundratice.1951/19 180 00 Praha 8 - Libeň úšno islĚS—TŠKÉ čAsn PRAHA 15.Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Pan/paní _ XXXXX XXXX %r/M /ofý.Jáá!.nar.:-XXXX Pořadové člolo.Počet listů: Vodičkova 681/18 “23 "4 110 00 Prahal.<.> Č.j.ID Vyřizuje / telefon Donum SSHMP 9262/2021 6698 Rogozinský/ 222 027 518 01.12.2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (g 1% odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)) Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČO 70889660,Kundratka č.p.19,Praha 8,(dále jen „SSI—IMF? v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vás vyzývá podle ustanovení & 1% odst.1 zákona,jakožto provozovatele vozidla tovární značky Fiat Panda,RZ: 9.43.9322,VIN: ZFA16900001148877,odstaveného na veřejně přístupné pozemní komunikaci Praha 15,Hornoměcholupská 653/176,s.v.o.: 008624 v rozporu s ustanovením & 19 odst.2 písm.b) zákona,abyste vozidlo,které po dobu více než 6 měsíců nesmí být.podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,odstranil z komunikace a odstavil“Jej mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranil důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude odstraněn důvod,pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozenmích komunikacích,bude odstraněno vlastníkem komunikace & odstaveno na odtahovém parkovišti SSI—IMP na náklady jeho provozovatele.Výše nákladů je určena nařízením hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,(které je přílohou usnesení Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013)ačiní: Odtah vozidla 1900,—.<.>.<.> Kč Služby parkoviště (parkovné) za 1.den (den odtahu) až ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz