« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
PRA HA '
PRA GUE
PRA.GA
PRA G
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy
<br> Kundraťka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
<br> Vyvdáno dne:
<br> "I?
<br> Sejmulo dne:
<br> Pořadové - Počet listů:
<br> Pan
XXXXXX XXXXXXXX
nar.: HMHXXXX
Rybná XXX/XX
XXX 00 Praha 1
<br> Č.j.ID Vyřizuje / telefon Datum
SSHMP 19675/2021 4864 Hylská/ 222 027 519 07.12.2021
<br> Oznámeni o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
(§ 19d odst.2 zákona č.13/1997 Sb.» o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,1Č 70889660,Kundratka 19,Praha 8 <,>
(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vám <,>
jakožto provozovateli vozidla tovární značky Nissan,RZ: 2AA1470,které bylo dne 3.prosince 2021
odstraněno na základě ustanovení § 19d odst.2 zákona z veřejně přístupné pozemní komunikace
V Osikách,Praha 15,u objektu v Osikách 520/6
a odstaveno na odstavném parkovišti SSHMP ulice V Luzích - Písnice (viz www.sshmp.cz) oznamuje <,>
že si jej můžete vyzvednout Nonstop,tel.: 770 158 603,770 158 604,pro vyzvednutí vozidla je třeba
předložit na parkovišti platný doklad totožnosti a platný doklad prokazující oprávnění vozidlo vyzvednout
(osvědčení o registraci vozidla),příp.zmocnění provozovatele (plnou moc) nebo klíče od vozidla <.>
<br> Tímto Vás vyzýváme k vyzvednutí předmětného silničniho vozidla z parkoviště a zaplacení pohledávky
za odtah a střežení vozidla na parkovišti.Nebude-li pohledávka uhrazena,bude vymáhána prostřednictvím
příslušného soudu.Výše ceny za odtah a střežení vozidla na parkovišti je stanovena nařízení
hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,které je přílohou usnesení Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013 <,>
a činí:
<br> Odtah vozidla 1900,- Kč
Služby parkoviště (parkovné) za 1.den (den odtahuj až 3.den 250,* Kč
Šiužby parkoviště (parkovné) za 4.a každý další i započatý den až
do 180.dne ode dne přitažení vozidla na p...

Načteno

edesky.cz/d/5109511

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz