« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
PRA HA <.>
PRA GUE
PRA GA
PRA G
<br> Správa služeb
hlavního města Prahy
<br> Kundratka 1951/19
180 00 Praha 8 - Libeň
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
Sejmuto dne:Vyyůěono dne:
<br> VALIMUR COMPANY s r.o <.>
IČO: 04424204
Tachovské náměstí 90/2
130 00 Praha 3
<br> ■
<br> ID Vyřizuje / telefon Datum
SSHMP 19678/2021 5244 Hylská/222 027 519 06.12.2021
<br> Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
(§ 19d odst.2 zákona ě.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon“))
<br> Správa služeb hlavního města Prahy,příspěvková organizace,IČ 70889660,Kundratka 19,Praha 8 <,>
(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vám <,>
jakožto provozovateli vozidla tovární značky Volkswagen,RZ: 3AA9051,které bylo dne 3.prosince 202 1
odstraněno na základě ustanovení § 19d odst.2 zákona z veřejně přístupné pozemní komunikace
Veronské náměstí,Praha 15,u objektu Veronské náměstí 336
a odstaveno na odstavném parkovišti SSHMP ulice V Luzích - Písnice (viz www.sshmp.cz) oznamuje <,>
že si jej můžete vyzvednout Nonstop,tel,: 770 15 8 603,770 158 604,pro vyzvednutí vozidla je třeba
předložit na parkovišti platný doklad totožnosti a platný doklad prokazující oprávnění vozidlo vyzvednout
(osvědčení o registraci vozidla),příp.zmocnění provozovatele (plnou moc) nebo klíče od vozidla <.>
<br> Tímto Vás vyzýváme k vyzvednutí předmětného silničního vozidla z parkoviště a zaplacení pohledávky
za odtah a střežení vozidla na parkovišti.Nebude-li pohledávka uhrazena,bude vymáhána prostřednictvím
příslušného soudu.Výše ceny za odtah a střežení vozidla na parkovišti je stanovena nařízení
hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,které je přílohou usnesení Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013 <,>
a činí:
<br> Odtah vozidla 1900,- Kč
Služby parkoviště (parkovné) za 1.den (den odtahu) až 3.den 250,- Kč
Služby parkoviště (parkovné) za 4.a každý další i započatý den až
do 180.dne ode dne přitažení vozidla na parkovišt...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz