« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo
PRA HA PRA GUI : PRA GA PRA G Správa služeb hlavního města Prahy Kundratka 1951/19 180 00 Praha 8 -Libeň ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Vývé&eno tirw: : Sejmulo dno: Pořadové Počet lictú: XXX XXXXXXXX XXXXXX nar.: XXX Plynámí XXXX/XX XXX XX Praha X ID Vyřizuje /telefon Datum 29.11.2021SSHMP 19162/2021 5168 Hylská/ 222 027 519 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo (§ 19d odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)) Správa služeb hlavního města Prahy příspěvková organizace,IČ 70889660,Kundratka 19,Praha 8,(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl.m.Prahu Vám,jakožto provozovateli vozidla tovární značky Peugeot,RZ: 1AM5137,které bylo dne 26,listopadu 2021 odstraněno na základě ustanovení § 19d odst.2 zákona z veřejně přístupné pozemní komunikace K Pérovně,Praha 15,u objektu K Pérovně 385/21 a odstaveno na odstavném parkovišti SSHMP ulice V Luzích - Písnice (viz www.sshmp.cz) oznamuje,že si jej můžete vyzvednout Nonstop,tel.: 770 158 603,770 158 604,pro vyzvednutí vozidla je třeba předložit na parkovišti platný doklad totožnosti a platný doklad prokazující oprávnění vozidlo vyzvednout (osvědčení o registraci vozidla),příp.zmocnění provozovatele (plnou moc) nebo klíče od vozidla.Tímto Vás vyzýváme k vyzvednutí předmětného silničního vozidla z parkoviště a zaplacení pohledávky za odtah a střežení vozidla na parkovišti.Nebude-li pohledávka uhrazena,bude vymáhána prostřednictvím příslušného soudu.Výše ceny za odtah a střežení vozidla na parkovišti je stanovena nařízení hl.m.Prahy č.2/2013 Sb.hl.m.Prahy,které je přílohou usnesení Rady hl.m.č.184 ze dne 12.2.2013,a činí: Odtah vozidla 1900,- Kč Služby parkoviště (parkovné) za 1.den (den odtahu) až 3.den 250,- Kč Služby parkoviště (parkovné) za 4.a každý další i započatý den až do 1 80.dne ode dne přitažení vozidla na parkoviště 400,- Kč Služby parkoviště (parkovné) za každý další i započatý den od sto osmdesát...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz