« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - Hrubé terénní úpravy - výstavba nového strojírenského závodu v průmyslové zóně Zboží v k. ú. Dvůr Králové nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4998-2022 usnesení
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br>
Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> USNESENÍ
PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ
<br> /VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU/
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,jako obecný stavební úřad věcně příslušný podle
§ 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění účinném do 31.12.2017 (dále jen „stavební zákon“),podle § 65 odst.2 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> přerušuje podle § 64 odst.1 písm.a) správního řádu
<br> do 30.06.2022
<br> řízení o
<br> - žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území pro záměr „Hrubé terénní úpravy -
výstavba nového strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový
průmysl v průmyslové zóně Zboží“ na p.p.č.4538,4545/2,4545/10,4551,4552,4553 <,>
4554,4555,4556,4557,4558,4559 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem <,>
<br> - žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hrubé terénní úpravy - výstavba nového
strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl
v průmyslové zóně Zboží“ na p.p.č.4538,4545/2,4545/10,4551,4552,4553,4554 <,>
4555,4556,4557,4558,4559 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem <,>
<br> - žádosti o vydání stavebního povolení pro „Hrubé terénní úpravy - výstavba nového
strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl
v průmyslové zóně Zboží“ na p.p.č.4538,4545/2,4545/10,4551,4552,4553,4554 <,>
4555,4556,4557,4558,4559 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem <,>
<br> - žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu
„Výstavba nového strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový
průmysl v průmyslové zóně Zboží“ na p.p.č.4532,4533,4538,4545/2,4550,4551 <,>
4552,4553,4554,4555,4556,4557 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem (dále
jen „stavba“)
<br>
podaných u Městského...

Načteno

edesky.cz/d/5109480

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz