« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Projektový a finanční manažer - senior analytik pro strategické dokumenty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Mgr.XXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne XX.1.2022
<br> výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
<br> projektový a finanční manažer – senior analytik pro strategické
<br> dokumenty
<br>
Místo výkonu práce: Praha
<br> Sjednaný druh práce: projektový a finanční manažer – senior analytik pro strategické
<br> dokumenty
<br> Platové zařazení: platová třída 11 podle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Práce je vhodná: pro osoby se zdravotním postižením
<br> Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení,příp.dle dohody
<br>
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce: zajištění koordinace a metodického vedení všech
<br> strategií Středočeského kraje,koncepcí rozvoje a akčních plánů včetně kontroly jejich souladu
<br> se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje a nadřazenými strategiemi <,>
<br> zejména strategiemi ČR a EU <.>
<br>
<br>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění:
<br> Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
<br> starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
<br>
<br>
<br> Požadujeme:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
<br>  znalost zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,zákona 128/2000 Sb <.>,o krajích,zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků,zákona č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního
<br> rozvoje,zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě
<br>  znalost práce na PC (MS WORD,MS EXCEL,MS POWER POINT,MS
OUTLOOK) na pokročilé úrovni
<br>  p...

Načteno

edesky.cz/d/5109454

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz