« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění informace o ZZŘ a oznámení záměru „Obchodní centrum Saller Slaný“ v k.ú. Slaný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 539 konrady@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 13.1.2022
Číslo jednací: 006498/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_001630/2022/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Kon
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
<br> a oznámení záměru „Obchodní centrum Saller Slaný“ v k.ú.Slaný <.>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Středočeský kraj (jako dotčený
<br> územní samosprávný celek) zveřejňuje v souladu s § 16 zákona informaci o oznámení podle přílohy
<br> č.3 zákona k záměru
<br> „Obchodní centrum Saller Slaný“
<br> v k.ú.Slaný
<br> podle § 6 odst.5 zákona a sdělují Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
<br> § 7 zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne vyvěšení.Datum vyvěšení informace o oznámení na
<br> úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách Středočeského kraje
<br> www.kr-stredocesky.cz.Informace o oznámení je rovněž zveřejněna na úřední desce obce Slaný <.>
<br> Předmětem záměru je vybudování nového obchodního centra.V záměru je navržen hlavní stavební
<br> objekt,který bude rozdělen na deset samostatných nájemních jednotek,související inženýrské sítě <,>
<br> parkoviště,komunikace,zpevněné a zelené plochy.Celková plocha řešeného území je 22 205 m2 <,>
<br> celkový počet parkovacích míst je 110 <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet na Odboru životního prostředí a zemědělství,zdejšího úřadu,4 patro <,>
<br> dv.č.4111,v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 257 280 539 po
<br> dobu zveřejnění.Text oznámení je rovněž zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových
<br> stránkách CENIA www.cenia.cz/eia...

Načteno

edesky.cz/d/5109449


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz