« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Závěr zjišťovacího řízení záměru „Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic“. č. 47/2022 vyvěšeno dne: 14.01.2022 Datum sejmutí: 30.01.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěr zjišťovacího řízení záměru „Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic“.
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
<br> Z Á V Ě R Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í
<br> podle § 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon“)
<br>
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> Název záměru:
<br> Prodejna pro dům a zahradu,Planá u Českých Budějovic
<br> Zařazení záměru:
<br> Příloha č.1 k zákonu,kategorie II,bod 110 - Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou
<br> zastavěnou plochou od stanoveného limitu (6 tis.m2) <.>
<br>
Kapacita (rozsah) a stručný popis záměru:
<br> Předmětem záměru je novostavba obchodního a skladového areálu pro prodej stavebnin a sortimentu pro dům
<br> a zahradu na pozemcích parc.č.413/43 a 413/146 v k.ú.Planá u Českých Budějovic.V areálu s celkovou
<br> rozlohou 35 708 m2 bude umístěna skladová XXXX s plochou X XXX mX,na ni bude navazovat administrativní
<br> budova a prodejna s plochou 1 802 m2,podél západní stěny obou budov bude otevřená nakládací XXXX s plochou
<br> X XXX mX.V západní části areálu budou umístěny venkovní skladovací a manipulační plochy,komunikace <,>
<br> chodníky a výstavní plochy,parkoviště s kapacitou 77 parkovacích stání,z toho 42 parkovacích stání pro osobní
<br> vozy zákazníků a zaměstnanců a dále 29 krátkodobých šikmých nákladových stání a 6 stání pro větší nákladní
<br> automobily,která jsou navržena v ploše kolem terminálu.Na zpevněných plochách bude umístěn sklad lahví
<br> LPG a venkovní mytí půjčovny nářadí.Celková výměra zpevněných ploch činí 22 607 m2,plocha zeleně činí
<br> 10 723 m2.Areál bude dopravně napojen 2 sjezdy,sjezdem ze silnice I/3 a sjezdem z mimoúrovňové křižovatky
...

Načteno

edesky.cz/d/5109310

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz