« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na MK náměstí A. z Pardubic, Žitomířská, Na Vyhlídce, Český Brod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace dopravního značení - DIO.pdf
?— emo—L.:,[ 3m.<.> Sw.amm
<br> <,>
<br> _.<.> 205521ĚÚEZL
<br> (" „J,-„vg 4qu
<br> &
<br> : :? 323
<br> <,>
<br> 13739 <.>
<br> -9-
<br> II <,>
OOP_PÚP_Český Brod_Filmování(2).pdf
Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
<br> bankovní spojení: KB a.s.Kolín,pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100
<br>
<br> Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br>
<br> ČÍSLO SPISU:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
<br> S-MUCB 2473/2022 ODŽÚ-Srs
MUCB 2486/2022
Mgr.XXXX XXXXXXX
oprávněná úřední osoba
<br>
<br> TELEFON:
DATUM:
<br> 321612196
14.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Opatření obecné povahy
Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci
<br> a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Český Brod,odbor dopravy a obecní živnostenský úřad,jako příslušný správní orgán <,>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu),na základě návrhu ze dne 10.1.2022 žadatele: Evolution Film s.r.o <.>,IČ: 275
63 481,Soukenická 1196/11,Praha 1,110 00 zastoupeného na základě plné moci Ing.Pavlou
Nejedlovou,nar.19.2.1970,bytem Dolomitová 10,Praha 5,159 00,a na základě písemného souhlasu
Policie ČR KŘP Středočeského kraje DI XXXXX ze dne XX.X.XXXX
<br>
v návaznosti na ustanovení § 19a zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“ a v souladu s ustanovením § 77
odst.5,zák.č.361/2000 Sb <.>,zákona o silničním provozu s odkazem na ust.§ 171 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“)
<br> I.dočasně zakazuje zastavení na pozemní komunikaci
<br>  náměstí XXXXXXX z Pardubic v úseku komunikace v dolní části náměstí - od č.p.26
po křižovatku s ul.Krále Jiřího a u č.p.35
<br>  ulice Žitomířská – před ZŠ
 ulice Na Vyhlídce – naproti č.p.1360
<br>
II.stanoví přechodnou úpravu provozu na komunikacích - náměstí XXXXXXX z Pardubic <,...

Načteno

edesky.cz/d/5109147

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz