« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 12/2021ÚMOb Vítkovice Druh práce Referent/ka přestupků Termín pro podání přihlášky 14.1.2022 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1.pdf
Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice úřad městského obvodu Oznámení Oznámení o vyhlášení i výběrového řízení Y Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona Č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízeni č.1212021 Druh práce: Referent/ka přestupků Charakteristika práce: — Provádění úkonů v řízení o přestupcích,projednávání přestupků a rozhodování o nich,s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě.Odbor: Vnitřních věcí a správních činností.Doplňující informace: Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava.Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá.Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Kvalifikační předpoklady: — státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,-- dosažení věku 18 let,— způsobilost k právním úkonům,— bezúhonnost,— zdravotní způsobilost,ovládáni jednacího 'azyka.Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání a v souladu s § 111 a § 112 zákona č.417/2021,kterým se mění zákon č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů,a některé další zákony s účinností od 01.02.2022 Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru: Statutární město ostrava Úřad městského obrodu VíTKOVICE.~ odbor \J\I d,~~ ~ ~.písemnost evidenční číslo /tOi.vyvěšena dne.10.17.<.> L07.! sňata dne: ~ za správnost:.<.>.<.>.<.>.w.<.>.<.>.<.>.w.<.> rww ~).~.<.>.<.> Statutární město ostrava úřad městského obvodu Vitkovice odbor vnitřních věcí a správních činností OSTRAVA!" o vhrxovrr,<.> ~ Bylo současně zveřejněno ra www.vitkovice.ostrava.cz — znalost zákona č.250/2016 Sb.o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů,— znalost zákona č.251/2016 Sb.o některých přestupcích,ve zněni pozdějších předpisů,— znalost zákona Č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,-- orientace v zákoně 128/2000 Sb <.>,o obcích (...

Načteno

edesky.cz/d/5109126

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz