« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník / právnička v odboru legislativním a právním PER-83963/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

právník / právnička v odboru legislativním a právním PER-83963/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 11.ledna 2022,v souladu s § 7 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> právník / právnička
<br> v odboru legislativním a právním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1631)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: právník / právnička
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
<br> (24.770 Kč až 36.470 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
<br> 18.230 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • zpracovávání odborných stanovisek k návrhům smluv nebo zpracovávání návrhů smluv <,>
vydávání odborných stanovisek v rámci posuzování smluvních vztahů
<br> • zpracovávání kvalifikovaných právních stanovisek vyžadovaných městskými částmi,členy
zastupitelstva,rady a odbory Magistrátu hl.m.Prahy
<br> • konzultace v právních záležitostech týkajících se soukromého práva
<br> • podíl na úpravě nebo přípravě stěžejních dokumentů týkajících se hl.m.Prahy a jím
zřízených nebo založených organizací (stanovy,zakladatelské a společenské smlouvy)
<br> • podíl na zpracování návrhů vnitřních předpisů orgánů hl.m.Prahy v oblasti soukromého
práva
<br> • podíl na řešení specializovaných případů (např.v oblasti práva směnečného a šekového)
<br> • samostatné řešení specializovaných právních případů
<br> • řešení soudních sporů,v nichž je hl.m.Praha účastníkem nebo poškozeným
<br> • zastupování hl.m.Prahy vůči jiným subjektům,zejména soudům
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřed...

Načteno

edesky.cz/d/5108566

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz