« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Záměr - MMB/0026067/2022/Vich

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - MMB/0026067/2022/Vich
č.j.MMB/0026067/2022/V ich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit.darovat.nronaimout.propachtovgt nebo wpůičit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo nrávo stavby anebo ie přenechat iako výnrosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> p_llivo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> prodej pozemku p.č.5348/28 zahrada o výměře 39 m2 v k.ú.Žabovřesky
<br> (informace 0 uvedeném záměru a dalším postupu í mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.5421 73158,e-mail: halouzkova.veronikar'aýijch
<br> prodej pozemků
<br> - p.č.3910/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2
<br> - p.č.3911/18 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 249 m2
<br> - p.č.3911/19 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 318 m2
<br> vše k.ú.Bystrc
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.542173459,e—maí:l relzorova.sonallf bmp.cz,)
<br> pronájem - pozemku p.č.5487 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2,- části pozemku p.č.5491 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 180 m2 <,>
<br> oba k.ú.Bystrc,M/ (.ý \\ \\ Í')"JUÍ A),! — /\ (/ “jÁ—- “1 5= 7 1 f/ \ ]ÍOÚ/ | ' “'f' \ (?“/\W l !1',/ „„
<br> \\Č/V' L.)/vf? „ú Byszrc //>\ /_/\3
<br> DVI-.)
<br> Lokašíta » Mečšov
<br> \ Magistrát naš—sta Brna,Majeuwvýedbor.! ó.<.> \? mm“ „onhnal—»ašmuwmmmukuťumu (_9 ?Ítk warn ' ďóig m.o <,>
<br> č.j.MMB/0026067/2022/Vich
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehařová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel <.>
<br> 542173459,e—mail: rehorovasonafal'brno.ch prode' části...

Načteno

edesky.cz/d/5108402

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz