« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Záměr obce, prodat, směnit, darovat hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce
č.j.MMB/0026067/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> 1.prodej pozemku p.č.5348/28 zahrada o výměře 39 m2 v k.ú.Žabovřesky
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel <.>
<br> 542173158,e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz)
<br>
<br> 2.prodej pozemků
- p.č.3910/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2
<br> - p.č.3911/18 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 249 m2
<br> - p.č.3911/19 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 318 m2
<br> vše k.ú.Bystrc
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel <.>
<br> 542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br> 3.pronájem
- pozemku p.č.5487 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 <,>
<br> - části pozemku p.č.5491 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 180 m2 <,>
<br> oba k.ú.Bystrc
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0026067/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel <.>
<br> 542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br> 4.prodej části pozemku p.č.9229 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 12 m2 <,>
k.ú.Židenice
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a da...

Načteno

edesky.cz/d/5108388

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz