« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> Stavební úřad - životní prostředí
<br> Vaše č.j.:
<br> Naše č.j.: MUKO-1528/2022-nk
<br> Spisová značka: 517852021 „,Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX DLE ROZDÉLOVNlKU Kontakt: XXX XXX XXX
<br> Sp.znak,sk.režim: 280.4,8/5
<br> Datum: 12.01.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlici,Stavební úřad —— životní prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust.g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ust.5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,podle ust.% 171 a následující části šesté zákona č.500f2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu Města Týniště nad Orlicí,Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlicí,iČO: 002 75 488,(dále jen „žadatel“),oznamuje
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu
<br> na místní komunikaci ulice Na Bělidle v obci Týniště nad Orlicí,a to doplněním trvalého svislého a vodorovného dopravního značení,spočívající v umístění:
<br> — dodatkové tabulky č.E 12a (Jízda cyklistů v protisměru) pod informativní dopravní značku č.IP 4b (Jednosměrný provoz)
<br> - dodatkové tabulky &.E12b (Vjezd cyklistů v protisměru povolen) pod zákazovou dopravni značku č.B 2 (Zákaz vjezdu všech vozidel)
<br> — pro zvýšení přehlednosti bude doplněno vodorovné dopravní značení č.V 20 (Piktogramový koridor pro cyklisty)
<br> Trvalé svislé dopravní značení a dopravní zařizení bude stanoveno dle přiložených situačních plánků,které tvoří přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Za podmínek:
<br> Dopravní značení: stálé svislé a vodorovné dopravní značení Velikost dopravního značení: základni Provedení dopravního značení: retrorefiexní
<br> Platnost úpravy: TRVALE
<br> Palackého náměstí 38 E: epodatelna©mukocz IČO: 00274968 strana 517 41 Kostelec nad...

Načteno

edesky.cz/d/5107115

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz